Products 產品介紹
大車專用攝像頭 - Bus & Truck Cam

大車專用攝像頭 - Bus & Truck Cam

專為大車所設計的攝像頭!
 
解析度高,影像清楚!
 
依安裝位置,擁有不同視野!
 

 

   全金屬外殼,可適應各種惡劣環境!